Thứ năm, Ngày 30/05/2024 01:41 AM
TỔNG ĐẠI LÝ NỘI THẤT HÒA PHÁT, NỘI THẤT 190
Số 380 Nguyễn Văn Linh - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng
0966 729 286 - 0936 598 236
0

Bàn gấp khung thép

Hiển thị 100 sản phẩm
bàn chân gỗ

bàn chân gỗ

1.720.000 ₫
bàn chân gỗ

bàn chân gỗ

1.910.000 ₫
bàn chân gỗ

bàn chân gỗ

1.790.000 ₫
bàn chân gỗ

bàn chân gỗ

1.400.000 ₫
bàn chân gỗ

bàn chân gỗ

1.600.000 ₫
bàn chân gỗ

bàn chân gỗ

1.470.000 ₫
bàn chân gỗ

bàn chân gỗ

1.730.000 ₫
Bàn học sinh BHS04B :

Bàn học sinh BHS04B :

990.000 ₫
Bàn học sinh BHS04

Bàn học sinh BHS04

710.000 ₫
Bộ bàn ghế học sinh BHS03-X

Bộ bàn ghế học sinh BHS03-X

Liên hệ
Bộ bàn ghế học sinh BHS03-V

Bộ bàn ghế học sinh BHS03-V

1.020.000 ₫
Bàn học sinh chân sắt BHS02-LV

Bàn học sinh chân sắt BHS02-LV

Liên hệ
Bàn học sinh chân sắt BHS02-LG

Bàn học sinh chân sắt BHS02-LG

2.550.000 ₫
Bàn học sinh chân sắt BHS02B-LV

Bàn học sinh chân sắt BHS02B-LV

Liên hệ
Bàn học sinh chân sắt BHS02B-LG

Bàn học sinh chân sắt BHS02B-LG

2.260.000 ₫
Bàn học sinh chân sắt BHS01-LV

Bàn học sinh chân sắt BHS01-LV

Liên hệ
Bàn học sinh chân sắt BHS01-LG

Bàn học sinh chân sắt BHS01-LG

2.340.000 ₫
Bàn học sinh chân sắt BHS01B-LV

Bàn học sinh chân sắt BHS01B-LV

Liên hệ
Bàn học sinh chân sắt BHS01B-LG

Bàn học sinh chân sắt BHS01B-LG

2.040.000 ₫
Bàn viết gấp liền giường BJS-2T

Bàn viết gấp liền giường BJS-2T

396.000 ₫
Bàn lượn trái 1902BLT16

Bàn lượn trái 1902BLT16

2.850.000 ₫
Bàn lượn trái 1902BLT14

Bàn lượn trái 1902BLT14

2.650.000 ₫
Bàn lượn phải 1902BLP16

Bàn lượn phải 1902BLP16

2.850.000 ₫
Bàn lãnh đạo 1902BLD06

Bàn lãnh đạo 1902BLD06

3.140.000 ₫
Bàn họp 1902BH24

Bàn họp 1902BH24

3.320.000 ₫
Bàn họp 1902BH18

Bàn họp 1902BH18

2.640.000 ₫
Bàn nhân viên 1902B16H

Bàn nhân viên 1902B16H

3.140.000 ₫
Bàn nhân viên 1902B14H5

Bàn nhân viên 1902B14H5

3.000.000 ₫
Chân bàn cafe, chân trụ sơn CBCF01

Chân bàn cafe, chân trụ sơn CBCF01

Liên hệ
Chân bàn gấp khung sơn CBA01

Chân bàn gấp khung sơn CBA01

297.000 ₫
Giá đỡ CPU

Giá đỡ CPU

246.000 ₫
Ống chân trụ bàn CTB

Ống chân trụ bàn CTB

120.000 ₫
Bàn lệch trái chân trụ BLT18CT-HS3

Bàn lệch trái chân trụ BLT18CT-HS3

3.640.000 ₫
Bàn góc trái BLT18CT-HS2

Bàn góc trái BLT18CT-HS2

3.000.000 ₫
Bàn góc trái BLT18CT-HS1

Bàn góc trái BLT18CT-HS1

4.300.000 ₫
Bàn góc trái BLT18-CT

Bàn góc trái BLT18-CT

1.850.000 ₫
Bàn lệch trái chân trụ BLT16CT-HS3

Bàn lệch trái chân trụ BLT16CT-HS3

3.480.000 ₫
Bàn góc trái BLT16CT-HS2 :

Bàn góc trái BLT16CT-HS2 :

2.850.000 ₫
Bàn góc trái BLT16CT-HS1

Bàn góc trái BLT16CT-HS1

4.140.000 ₫
Bàn góc trái BLT16-CT

Bàn góc trái BLT16-CT

1.700.000 ₫
Bàn lệch trái chân trụ BLT14CT-HS3

Bàn lệch trái chân trụ BLT14CT-HS3

3.380.000 ₫
Bàn góc trái BLT14CT-HS2

Bàn góc trái BLT14CT-HS2

2.740.000 ₫
Bàn góc trái BLT14CT-HS1

Bàn góc trái BLT14CT-HS1

4.040.000 ₫
Bàn góc trái BLT14-CT

Bàn góc trái BLT14-CT

1.600.000 ₫
Bàn lệch trái chân chữ A: BLT14-CA

Bàn lệch trái chân chữ A: BLT14-CA

2.780.000 ₫
Bàn lệch phải chân trụ BLP18CT-HS3

Bàn lệch phải chân trụ BLP18CT-HS3

3.640.000 ₫
Bàn góc phải BLP18CT-HS1

Bàn góc phải BLP18CT-HS1

4.300.000 ₫
Bàn góc phải BLT18-CT

Bàn góc phải BLT18-CT

1.850.000 ₫
Bàn lệch phải chân trụ BLP16CT-HS3:

Bàn lệch phải chân trụ BLP16CT-HS3:

3.480.000 ₫
Bàn góc phải BLP16CT-HS1

Bàn góc phải BLP16CT-HS1

4.140.000 ₫
Bàn góc phải BLT16-CT

Bàn góc phải BLT16-CT

1.700.000 ₫
Bàn lệch phải chân trụ BLP14CT-HS3

Bàn lệch phải chân trụ BLP14CT-HS3

3.380.000 ₫
Bàn góc phải BLP14CT-HS1

Bàn góc phải BLP14CT-HS1

4.040.000 ₫
Bàn góc phải BLT14-CT :

Bàn góc phải BLT14-CT :

1.600.000 ₫
Bàn lệch phải chân chữ A: BLP14-CA

Bàn lệch phải chân chữ A: BLP14-CA

2.780.000 ₫
Bàn gấp BHL14B

Bàn gấp BHL14B

2.190.000 ₫
Bàn gấp BHL1

Bàn gấp BHL1

2.080.000 ₫
Bàn gấp BHL12B

Bàn gấp BHL12B

2.040.000 ₫
Bàn gấp BHL12

Bàn gấp BHL12

1.930.000 ₫
Bàn họp BH48

Bàn họp BH48

Liên hệ
Bàn họp BH38-CT :

Bàn họp BH38-CT :

4.780.000 ₫
Bàn họp BH38-CG

Bàn họp BH38-CG

6.500.000 ₫
Bàn họp BH36-CO

Bàn họp BH36-CO

8.750.000 ₫
Bàn họp BH36C

Bàn họp BH36C

11.500.000 ₫
Bàn họp BH36 :

Bàn họp BH36 :

11.000.000 ₫
Bàn họp BH24-V

Bàn họp BH24-V

6.000.000 ₫
Bàn họp BH24-CT

Bàn họp BH24-CT

2.100.000 ₫
Bàn họp BH24-CS

Bàn họp BH24-CS

2.870.000 ₫
Bàn họp BH24-CO

Bàn họp BH24-CO

2.540.000 ₫
Bàn họp BH24-CG

Bàn họp BH24-CG

3.100.000 ₫
Bàn họp BH24-CA:

Bàn họp BH24-CA:

4.100.000 ₫
Bàn họp BH24C

Bàn họp BH24C

6.500.000 ₫
Bàn họp BH18-CS :

Bàn họp BH18-CS :

2.210.000 ₫
Bàn họp BH18-CO

Bàn họp BH18-CO

2.060.000 ₫
Bàn tròn chân trụ BH10CT

Bàn tròn chân trụ BH10CT

1.280.000 ₫
Bàn tròn chân gỗ BH10CG

Bàn tròn chân gỗ BH10CG

1.400.000 ₫
Bàn gấp mặt tròn 1200x750

Bàn gấp mặt tròn 1200x750

1.710.000 ₫
Bàn gấp mặt gỗ BGA14K

Bàn gấp mặt gỗ BGA14K

1.600.000 ₫
Bàn gấp mặt gỗ BGA14

Bàn gấp mặt gỗ BGA14

1.440.000 ₫
Bàn gấp mặt gỗ BGA12K

Bàn gấp mặt gỗ BGA12K

1.410.000 ₫
Bàn gấp mặt gỗ BGA12

Bàn gấp mặt gỗ BGA12

1.270.000 ₫
Bàn chân trụ BCT18HS3

Bàn chân trụ BCT18HS3

3.260.000 ₫
Bàn chân trụ BCT18-HS2

Bàn chân trụ BCT18-HS2

2.660.000 ₫
Bàn chân trụ BCT18-HS1

Bàn chân trụ BCT18-HS1

3.920.000 ₫
Bàn chân trụ BCT18

Bàn chân trụ BCT18

1.440.000 ₫
Bàn chân trụ BCT16HS3

Bàn chân trụ BCT16HS3

3.050.000 ₫
Bàn chân trụ BCT16-HS2

Bàn chân trụ BCT16-HS2

2.450.000 ₫
Bàn chân trụ BCT16-HS1

Bàn chân trụ BCT16-HS1

3.710.000 ₫
Bàn chân trụ BCT16

Bàn chân trụ BCT16

1.200.000 ₫
Bàn chân trụ BCT14HS3

Bàn chân trụ BCT14HS3

2.950.000 ₫
Bàn chân trụ BCT14-HS2

Bàn chân trụ BCT14-HS2

2.350.000 ₫
Bàn chân trụ BCT14-HS1

Bàn chân trụ BCT14-HS1

3.610.000 ₫
Bàn chân trụ BCT14:

Bàn chân trụ BCT14:

1.070.000 ₫
Bàn chân trụ BCT12

Bàn chân trụ BCT12

920.000 ₫
Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS14-M

Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS14-M

1.710.000 ₫
Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS14-LV

Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS14-LV

2.490.000 ₫
Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS14-LG

Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS14-LG

2.300.000 ₫
Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS12-M

Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS12-M

1.500.000 ₫
Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS12-

Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS12-

2.170.000 ₫
Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS12-LG

Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS12-LG

2.020.000 ₫
ĐẲNG CẤP
NỘI THẤT TRỌNG PHÚ
Chuyên cung cấp sản phẩm của Nội thất văn phòng Hòa Phát, Nội thất Xuân Hòa, Nội thất Fami, Nội thất 190 Hải Phòng.
Sản phẩm nội thất bàn ghế làm việc, ghế xoay văn phòng,... chất lượng cao, giá tốt.
Vì niềm tin, sự hài lòng của khách hàng.
Hỗ trợ mua hàng 24/7.
TRỌNG PHÚ
NỘI THẤT CỦA MỌI NHÀ - MỌI CƠ QUAN
Số 380 Nguyễn Văn Linh - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng
0966 729 286 - 0936 695 8236 noithattrongphu@gmail.com
MST: 0202048854 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp

Chuyên Nội thất văn phòng Hòa Phát, Nội thất Xuân Hòa, Nội thất Fami, Nội thất 190 Hải Phòng
 
Giá tốt qua zalo
Copyright © 2024 Nội thất Trọng Phú. All rights reserved