Thứ ba, Ngày 25/06/2024 04:57 PM
TỔNG ĐẠI LÝ NỘI THẤT HÒA PHÁT, NỘI THẤT 190
Số 380 Nguyễn Văn Linh - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng
0966 729 286 - 0936 598 236
0

Ghế phòng chờ

Hiển thị 94 sản phẩm
Ghế phòng chờ GC03-3T

Ghế phòng chờ GC03-3T

2.755.000 ₫2.840.000 ₫
Ghế phòng chờ GC03-4

Ghế phòng chờ GC03-4

2.891.000 ₫2.980.000 ₫
Ghế phòng chờ GC03-4T

Ghế phòng chờ GC03-4T

3.492.000 ₫3.600.000 ₫
Ghế phòng chờ GC03-5

Ghế phòng chờ GC03-5

3.705.000 ₫3.820.000 ₫
Ghế phòng chờ GC03-5T

Ghế phòng chờ GC03-5T

4.433.000 ₫4.570.000 ₫
Ghế phòng chờ GC05-2

Ghế phòng chờ GC05-2

3.104.000 ₫3.200.000 ₫
Ghế phòng chờ GC05-3

Ghế phòng chờ GC05-3

4.026.000 ₫4.150.000 ₫
Ghế phòng chờ GC05-5

Ghế phòng chờ GC05-5

5.917.000 ₫6.100.000 ₫
Ghế phòng chờ GC06-2

Ghế phòng chờ GC06-2

2.551.000 ₫2.630.000 ₫
Ghế phòng chờ GC06-3

Ghế phòng chờ GC06-3

3.104.000 ₫3.200.000 ₫
​Ghế phòng chờ GC05-4

​Ghế phòng chờ GC05-4

5.500.000 ₫
​Ghế phòng chờ GC01M-2T

​Ghế phòng chờ GC01M-2T

3.030.000 ₫
Ghế phòng chờ GC06-4

Ghế phòng chờ GC06-4

3.990.000 ₫
Ghế phòng chờ GC06-5

Ghế phòng chờ GC06-5

5.200.000 ₫
Ghế phòng chờ GC06B-3

Ghế phòng chờ GC06B-3

3.200.000 ₫
Ghế phòng chờ GC06D-2

Ghế phòng chờ GC06D-2

2.940.000 ₫
Ghế phòng chờ GC06D-3

Ghế phòng chờ GC06D-3

3.670.000 ₫
Ghế phòng chờ GC06D-4

Ghế phòng chờ GC06D-4

4.620.000 ₫
Ghế phòng chờ GC06D-5

Ghế phòng chờ GC06D-5

5.990.000 ₫
Ghế băng chờ 3 chỗ GC07-3

Ghế băng chờ 3 chỗ GC07-3

8.000.000 ₫
Ghế phòng chờ GC03-3

Ghế phòng chờ GC03-3

2.340.000 ₫
Ghế phòng chờ GC03-2T

Ghế phòng chờ GC03-2T

2.070.000 ₫
Ghế phòng chờ GC03-2

Ghế phòng chờ GC03-2

1.690.000 ₫
Ghế phòng chờ GC02-5

Ghế phòng chờ GC02-5

2.430.000 ₫
Ghế phòng chờ GC02-4

Ghế phòng chờ GC02-4

1.870.000 ₫
Ghế phòng chờ GC02-3

Ghế phòng chờ GC02-3

1.500.000 ₫
Ghế phòng chờ GC02-2

Ghế phòng chờ GC02-2

1.140.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01SD-5

Ghế phòng chờ GC01SD-5

5.250.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01SD-4

Ghế phòng chờ GC01SD-4

4.190.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01SD-3

Ghế phòng chờ GC01SD-3

3.280.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01SD-2

Ghế phòng chờ GC01SD-2

2.370.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01S-5

Ghế phòng chờ GC01S-5

4.500.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01S-4

Ghế phòng chờ GC01S-4

3.590.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01S-3

Ghế phòng chờ GC01S-3

2.830.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01S-2

Ghế phòng chờ GC01S-2

2.070.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01MD-5

Ghế phòng chờ GC01MD-5

6.110.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01MD-4

Ghế phòng chờ GC01MD-4

5.030.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01MD-3

Ghế phòng chờ GC01MD-3

3.820.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01MD-2

Ghế phòng chờ GC01MD-2

2.910.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01M-5T

Ghế phòng chờ GC01M-5T

7.000.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01M-5

Ghế phòng chờ GC01M-5

5.360.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01M-4T

Ghế phòng chờ GC01M-4T

5.690.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01M-4

Ghế phòng chờ GC01M-4

4.430.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01M-3T

Ghế phòng chờ GC01M-3T

4.210.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01M-3

Ghế phòng chờ GC01M-3

3.370.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01M-2

Ghế phòng chờ GC01M-2

2.610.000 ₫
Ghế phòng chờ GC01KT-3

Ghế phòng chờ GC01KT-3

2.000.000 ₫
Ghế phòng chờ PS02-5

Ghế phòng chờ PS02-5

Liên hệ
Ghế phòng chờ PS02-4

Ghế phòng chờ PS02-4

Liên hệ
Ghế phòng chờ PS02-3

Ghế phòng chờ PS02-3

Liên hệ
Ghế phòng chờ PS02-2

Ghế phòng chờ PS02-2

Liên hệ
Ghế phòng chờ PS01-5

Ghế phòng chờ PS01-5

Liên hệ
Ghế phòng chờ PS01-4

Ghế phòng chờ PS01-4

Liên hệ
Ghế phòng chờ PS01-3

Ghế phòng chờ PS01-3

Liên hệ
Ghế phòng chờ PS01-2

Ghế phòng chờ PS01-2

Liên hệ
Ghế phòng chờ PC52

Ghế phòng chờ PC52

Liên hệ
Ghế phòng chờ PC51

Ghế phòng chờ PC51

Liên hệ
Ghế phòng chờ PC205Y3

Ghế phòng chờ PC205Y3

Liên hệ
Ghế phòng chờ PC205T9

Ghế phòng chờ PC205T9

Liên hệ
Ghế phòng chờ PC205T1

Ghế phòng chờ PC205T1

Liên hệ
Ghế phòng chờ PC204Y3

Ghế phòng chờ PC204Y3

Liên hệ
Ghế phòng chờ PC204T9

Ghế phòng chờ PC204T9

Liên hệ
Ghế phòng chờ PC204T1

Ghế phòng chờ PC204T1

Liên hệ
Ghế phòng chờ PC204N

Ghế phòng chờ PC204N

Liên hệ
Ghế phòng chờ PC203Y3

Ghế phòng chờ PC203Y3

Liên hệ
Ghế phòng chờ PC203T9

Ghế phòng chờ PC203T9

Liên hệ
Ghế phòng chờ PC203T1

Ghế phòng chờ PC203T1

Liên hệ
Ghế phòng chờ PC203N

Ghế phòng chờ PC203N

Liên hệ
Ghế phòng chờ PC202Y3

Ghế phòng chờ PC202Y3

Liên hệ
Ghế phòng chờ PC202T9

Ghế phòng chờ PC202T9

Liên hệ
Ghế phòng chờ PC202T1

Ghế phòng chờ PC202T1

Liên hệ
Ghế phòng chờ PC202N

Ghế phòng chờ PC202N

Liên hệ
Ghế phòng chờ PC14

Ghế phòng chờ PC14

Liên hệ
Ghế phòng chờ PC01

Ghế phòng chờ PC01

Liên hệ
Ghế phòng chờ GPC06-5

Ghế phòng chờ GPC06-5

Liên hệ
Ghế phòng chờ GPC06-4

Ghế phòng chờ GPC06-4

Liên hệ
Ghế phòng chờ GPC06-3

Ghế phòng chờ GPC06-3

Liên hệ
Ghế phòng chờ GPC06-2

Ghế phòng chờ GPC06-2

Liên hệ
Ghế phòng chờ GPC05N

Ghế phòng chờ GPC05N

Liên hệ
Ghế phòng chờ GPC05G

Ghế phòng chờ GPC05G

Liên hệ
Ghế phòng chờ GPC05D

Ghế phòng chờ GPC05D

Liên hệ
Ghế phòng chờ GPC04I-5

Ghế phòng chờ GPC04I-5

Liên hệ
Ghế phòng chờ GPC04I-4

Ghế phòng chờ GPC04I-4

Liên hệ
Ghế phòng chờ GPC04I-3

Ghế phòng chờ GPC04I-3

Liên hệ
Ghế phòng chờ GPC04I-2

Ghế phòng chờ GPC04I-2

Liên hệ
Ghế phòng chờ GPC03-5

Ghế phòng chờ GPC03-5

Liên hệ
Ghế phòng chờ GPC03-4

Ghế phòng chờ GPC03-4

Liên hệ
Ghế phòng chờ GPC03-3

Ghế phòng chờ GPC03-3

Liên hệ
Ghế phòng chờ GPC03-2

Ghế phòng chờ GPC03-2

Liên hệ
Ghế phòng chờ GPC02-5

Ghế phòng chờ GPC02-5

Liên hệ
Ghế phòng chờ GPC02-4

Ghế phòng chờ GPC02-4

Liên hệ
Ghế phòng chờ GPC02-3

Ghế phòng chờ GPC02-3

Liên hệ
Ghế phòng chờ GPC02-2

Ghế phòng chờ GPC02-2

Liên hệ
Ghế họp GH02

Ghế họp GH02

Liên hệ
ĐẲNG CẤP
NỘI THẤT TRỌNG PHÚ
Chuyên cung cấp sản phẩm của Nội thất văn phòng Hòa Phát, Nội thất Xuân Hòa, Nội thất Fami, Nội thất 190 Hải Phòng.
Sản phẩm nội thất bàn ghế làm việc, ghế xoay văn phòng,... chất lượng cao, giá tốt.
Vì niềm tin, sự hài lòng của khách hàng.
Hỗ trợ mua hàng 24/7.
TRỌNG PHÚ
NỘI THẤT CỦA MỌI NHÀ - MỌI CƠ QUAN
Số 380 Nguyễn Văn Linh - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng
0966 729 286 - 0936 695 8236 noithattrongphu@gmail.com
MST: 0202048854 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp

Chuyên Nội thất văn phòng Hòa Phát, Nội thất Xuân Hòa, Nội thất Fami, Nội thất 190 Hải Phòng
 
Giá tốt qua zalo
Copyright © 2024 Nội thất Trọng Phú. All rights reserved