Thứ bảy, Ngày 22/06/2024 03:57 PM
TỔNG ĐẠI LÝ NỘI THẤT HÒA PHÁT, NỘI THẤT 190
Số 380 Nguyễn Văn Linh - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng
0966 729 286 - 0936 598 236
0

Ghế trưởng phòng

Hiển thị 100 sản phẩm
Ghế bọc da lưng cao GX601B-HK(S5)

Ghế bọc da lưng cao GX601B-HK(S5)

4.470.000 ₫
Ghế bọc da lưng trung GX601A-M

Ghế bọc da lưng trung GX601A-M

2.950.000 ₫
Ghế da cao cấp GX506

Ghế da cao cấp GX506

4.690.000 ₫
Ghế da cao cấp GX505

Ghế da cao cấp GX505

4.690.000 ₫
Ghế da cao cấp GX504

Ghế da cao cấp GX504

4.690.000 ₫
Ghế da cao cấp GX503

Ghế da cao cấp GX503

9.390.000 ₫
Ghế da cao cấp GX502

Ghế da cao cấp GX502

9.390.000 ₫
Ghế da cao cấp GX501

Ghế da cao cấp GX501

9.390.000 ₫
Ghế xoay da lưng cao GX305-N(S3)

Ghế xoay da lưng cao GX305-N(S3)

2.560.000 ₫
Ghế xoay da lưng cao GX305-HK(S5)

Ghế xoay da lưng cao GX305-HK(S5)

2.730.000 ₫
Ghế xoay lưng trung GX304T-N(S3)

Ghế xoay lưng trung GX304T-N(S3)

3.000.000 ₫
Ghế xoay lưng trung GX304- N(S3)

Ghế xoay lưng trung GX304- N(S3)

2.830.000 ₫
Ghế xoay lưng trung GX304- HK(S5)

Ghế xoay lưng trung GX304- HK(S5)

Liên hệ
Ghế xoay lưng lưới không đệm đầu GX303C-N (S3)

Ghế xoay lưng lưới không đệm đầu GX303C-N (S3)

2.560.000 ₫
Ghế xoay lưng lưới không đệm đầu GX303C-HK (S5)

Ghế xoay lưng lưới không đệm đầu GX303C-HK (S5)

2.730.000 ₫
Ghế xoay lưng lưới có đệm đầu GX303B-N (S3)

Ghế xoay lưng lưới có đệm đầu GX303B-N (S3)

2.680.000 ₫
Ghế xoay lưng lưới có đệm đầu GX303B-HK (S5)

Ghế xoay lưng lưới có đệm đầu GX303B-HK (S5)

2.840.000 ₫
Ghế xoay lưng trung GX302-N

Ghế xoay lưng trung GX302-N

1.140.000 ₫
Ghế xoay lưng trung GX302-M

Ghế xoay lưng trung GX302-M

1.310.000 ₫
Ghế xoay lưng trung tựa nhựa GX301B-N

Ghế xoay lưng trung tựa nhựa GX301B-N

1.370.000 ₫
Ghế xoay lưng trung tựa nhựa GX301B-M

Ghế xoay lưng trung tựa nhựa GX301B-M

1.540.000 ₫
Ghế xoay lưng trung tựa nhựa GX301A-N

Ghế xoay lưng trung tựa nhựa GX301A-N

1.370.000 ₫
Ghế xoay lưng trung tựa nhựa GX301A-M

Ghế xoay lưng trung tựa nhựa GX301A-M

1.540.000 ₫
Ghế xoay văn phòng GX209-N (S3)

Ghế xoay văn phòng GX209-N (S3)

Liên hệ
Ghế xoay văn phòng GX209-M(S2)

Ghế xoay văn phòng GX209-M(S2)

Liên hệ
Ghế xoay văn phòng lưng lưới GX208-M

Ghế xoay văn phòng lưng lưới GX208-M

2.510.000 ₫
Ghế xoay văn phòng lưng lưới GX208-HK

Ghế xoay văn phòng lưng lưới GX208-HK

2.620.000 ₫
Ghế xoay lưng cao bọc da PU GX208.1-M

Ghế xoay lưng cao bọc da PU GX208.1-M

2.510.000 ₫
Ghế xoay lưng cao bọc da PU GX208.1-HK

Ghế xoay lưng cao bọc da PU GX208.1-HK

2.620.000 ₫
Ghế xoay lưới cao cấp lưng ngả 180 độ GX207B-S

Ghế xoay lưới cao cấp lưng ngả 180 độ GX207B-S

2.550.000 ₫
Ghế xoay lưới cao cấp lưng ngả 180 độ GX207B-M

Ghế xoay lưới cao cấp lưng ngả 180 độ GX207B-M

2.860.000 ₫
Ghế xoay lưới cao cấp lưng ngả GX207- S

Ghế xoay lưới cao cấp lưng ngả GX207- S

Liên hệ
Ghế xoay lưới cao cấp lưng ngả GX207- M

Ghế xoay lưới cao cấp lưng ngả GX207- M

Liên hệ
Ghế xoay VIP lưng lưới GX206B-L

Ghế xoay VIP lưng lưới GX206B-L

5.720.000 ₫
Ghế xoay VIP lưng lưới GX206B-D

Ghế xoay VIP lưng lưới GX206B-D

6.200.000 ₫
Ghế xoay lưới lưng trung GX205B-N

Ghế xoay lưới lưng trung GX205B-N

3.160.000 ₫
Ghế xoay lưới lưng trung GX205B-M

Ghế xoay lưới lưng trung GX205B-M

3.330.000 ₫
Ghế xoay lưới lưng trung GX205B-HK

Ghế xoay lưới lưng trung GX205B-HK

3.500.000 ₫
Ghế xoay lưới lưng cao GX204B-M

Ghế xoay lưới lưng cao GX204B-M

4.010.000 ₫
Ghế xoay lưới lưng cao GX204B-HK

Ghế xoay lưới lưng cao GX204B-HK

4.120.000 ₫
Ghế xoay da lưng cao GX203A-M

Ghế xoay da lưng cao GX203A-M

2.990.000 ₫
Ghế xoay da lưng cao GX203A-HK

Ghế xoay da lưng cao GX203A-HK

3.100.000 ₫
Ghế xoay lãnh đạo lưng lưới GX203.2-M

Ghế xoay lãnh đạo lưng lưới GX203.2-M

3.160.000 ₫
Ghế xoay lãnh đạo lưng lưới GX203.2-HK

Ghế xoay lãnh đạo lưng lưới GX203.2-HK

3.270.000 ₫
Ghế xoay lãnh đạo bọc da PU GX203.1-M

Ghế xoay lãnh đạo bọc da PU GX203.1-M

3.210.000 ₫
Ghế xoay lãnh đạo bọc da PU GX203.1-HK

Ghế xoay lãnh đạo bọc da PU GX203.1-HK

3.320.000 ₫
Ghế xoay da lưng trung GX202A-M Bát 15

Ghế xoay da lưng trung GX202A-M Bát 15

Liên hệ
Ghế xoay da lưng trung GX202A-M

Ghế xoay da lưng trung GX202A-M

2.800.000 ₫
Ghế xoay da lưng trung GX202A-HK Bát 15

Ghế xoay da lưng trung GX202A-HK Bát 15

Liên hệ
Ghế xoay da lưng trung GX202A-HK

Ghế xoay da lưng trung GX202A-HK

2.910.000 ₫
Ghế xoay lãnh đạo lưng liền GX202.1-M

Ghế xoay lãnh đạo lưng liền GX202.1-M

2.640.000 ₫
Ghế xoay lãnh đạo lưng liền GX202.1-HK

Ghế xoay lãnh đạo lưng liền GX202.1-HK

2.750.000 ₫
Ghế xoay da lưng cao GX201B-M

Ghế xoay da lưng cao GX201B-M

2.940.000 ₫
Ghế xoay da lưng cao GX201B-HK

Ghế xoay da lưng cao GX201B-HK

3.050.000 ₫
Ghế xoay lãnh đạo GX201.3-M

Ghế xoay lãnh đạo GX201.3-M

3.500.000 ₫
Ghế xoay lãnh đạo GX201.3-HK

Ghế xoay lãnh đạo GX201.3-HK

3.610.000 ₫
Ghế lãnh đạo TQ36

Ghế lãnh đạo TQ36

Liên hệ
Ghế lãnh đạo TQ34

Ghế lãnh đạo TQ34

Liên hệ
Ghế lãnh đạo TQ33

Ghế lãnh đạo TQ33

Liên hệ
Ghế lãnh đạo TQ30

Ghế lãnh đạo TQ30

Liên hệ
Ghế lãnh đạo TQ26

Ghế lãnh đạo TQ26

Liên hệ
Ghế lãnh đạo TQ25

Ghế lãnh đạo TQ25

Liên hệ
Ghế lãnh đạo TQ24

Ghế lãnh đạo TQ24

Liên hệ
Ghế lãnh đạo TQ23

Ghế lãnh đạo TQ23

Liên hệ
Ghế lãnh đạo TQ22

Ghế lãnh đạo TQ22

Liên hệ
Ghế lãnh đạo TQ21

Ghế lãnh đạo TQ21

Liên hệ
Ghế lãnh đạo TQ20

Ghế lãnh đạo TQ20

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG9700

Ghế lãnh đạo SG9700

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG927

Ghế lãnh đạo SG927

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG926

Ghế lãnh đạo SG926

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG925

Ghế lãnh đạo SG925

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG924

Ghế lãnh đạo SG924

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG923

Ghế lãnh đạo SG923

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG922

Ghế lãnh đạo SG922

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG921

Ghế lãnh đạo SG921

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG920

Ghế lãnh đạo SG920

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG915

Ghế lãnh đạo SG915

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG913

Ghế lãnh đạo SG913

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG912

Ghế lãnh đạo SG912

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG910

Ghế lãnh đạo SG910

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG909

Ghế lãnh đạo SG909

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG908

Ghế lãnh đạo SG908

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG905

Ghế lãnh đạo SG905

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG904

Ghế lãnh đạo SG904

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG903

Ghế lãnh đạo SG903

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG901

Ghế lãnh đạo SG901

Liên hệ
Ghế lưng trung SG811

Ghế lưng trung SG811

Liên hệ
Ghế lưng trung SG721

Ghế lưng trung SG721

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG718

Ghế lãnh đạo SG718

Liên hệ
Ghế lưng trung SG712

Ghế lưng trung SG712

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG711

Ghế lãnh đạo SG711

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG710

Ghế lãnh đạo SG710

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG704B

Ghế lãnh đạo SG704B

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG704

Ghế lãnh đạo SG704

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG702B

Ghế lãnh đạo SG702B

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG702

Ghế lãnh đạo SG702

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG669

Ghế lãnh đạo SG669

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG608

Ghế lãnh đạo SG608

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG607

Ghế lãnh đạo SG607

Liên hệ
Ghế lãnh đạo SG606

Ghế lãnh đạo SG606

Liên hệ
ĐẲNG CẤP
NỘI THẤT TRỌNG PHÚ
Chuyên cung cấp sản phẩm của Nội thất văn phòng Hòa Phát, Nội thất Xuân Hòa, Nội thất Fami, Nội thất 190 Hải Phòng.
Sản phẩm nội thất bàn ghế làm việc, ghế xoay văn phòng,... chất lượng cao, giá tốt.
Vì niềm tin, sự hài lòng của khách hàng.
Hỗ trợ mua hàng 24/7.
TRỌNG PHÚ
NỘI THẤT CỦA MỌI NHÀ - MỌI CƠ QUAN
Số 380 Nguyễn Văn Linh - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng
0966 729 286 - 0936 695 8236 noithattrongphu@gmail.com
MST: 0202048854 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp

Chuyên Nội thất văn phòng Hòa Phát, Nội thất Xuân Hòa, Nội thất Fami, Nội thất 190 Hải Phòng
 
Giá tốt qua zalo
Copyright © 2024 Nội thất Trọng Phú. All rights reserved