Thứ năm, Ngày 18/07/2024 06:11 AM
TỔNG ĐẠI LÝ NỘI THẤT HÒA PHÁT, NỘI THẤT 190
Số 380 Nguyễn Văn Linh - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng
0966 729 286 - 0936 598 236
0

Bàn khung thép - inox

Hiển thị 91 sản phẩm
Bàn viết gấp liền giường BJS-2T

Bàn viết gấp liền giường BJS-2T

396.000 ₫
Tủ sắt

Tủ sắt

Liên hệ
giường sắt

giường sắt

8.200.000 ₫
Giá đỡ CPU

Giá đỡ CPU

246.000 ₫
Ống chân trụ bàn CTB

Ống chân trụ bàn CTB

120.000 ₫
Bàn lệch trái chân trụ BLT18CT-HS3

Bàn lệch trái chân trụ BLT18CT-HS3

3.640.000 ₫
Bàn góc trái BLT18CT-HS2

Bàn góc trái BLT18CT-HS2

3.000.000 ₫
Bàn góc trái BLT18CT-HS1

Bàn góc trái BLT18CT-HS1

4.300.000 ₫
Bàn góc trái BLT18-CT

Bàn góc trái BLT18-CT

1.850.000 ₫
Bàn lệch trái chân trụ BLT16CT-HS3

Bàn lệch trái chân trụ BLT16CT-HS3

3.480.000 ₫
Bàn góc trái BLT16CT-HS2 :

Bàn góc trái BLT16CT-HS2 :

2.850.000 ₫
Bàn góc trái BLT16CT-HS1

Bàn góc trái BLT16CT-HS1

4.140.000 ₫
Bàn góc trái BLT16-CT

Bàn góc trái BLT16-CT

1.700.000 ₫
Bàn góc lệch trái BLT16-CH

Bàn góc lệch trái BLT16-CH

2.080.000 ₫
Bàn lệch trái chân trụ BLT14CT-HS3

Bàn lệch trái chân trụ BLT14CT-HS3

3.380.000 ₫
Bàn góc trái BLT14CT-HS2

Bàn góc trái BLT14CT-HS2

2.740.000 ₫
Bàn góc trái BLT14CT-HS1

Bàn góc trái BLT14CT-HS1

4.040.000 ₫
Bàn góc trái BLT14-CT

Bàn góc trái BLT14-CT

1.600.000 ₫
Bàn góc lệch trái BLT14-CH

Bàn góc lệch trái BLT14-CH

1.850.000 ₫
Bàn lệch trái chân chữ A: BLT14-CA

Bàn lệch trái chân chữ A: BLT14-CA

2.780.000 ₫
Bàn lệch phải chân trụ BLP18CT-HS3

Bàn lệch phải chân trụ BLP18CT-HS3

3.640.000 ₫
Bàn góc phải BLP18CT-HS1

Bàn góc phải BLP18CT-HS1

4.300.000 ₫
Bàn góc phải BLT18-CT

Bàn góc phải BLT18-CT

1.850.000 ₫
Bàn lệch phải chân trụ BLP16CT-HS3:

Bàn lệch phải chân trụ BLP16CT-HS3:

3.480.000 ₫
Bàn góc phải BLP16CT-HS1

Bàn góc phải BLP16CT-HS1

4.140.000 ₫
Bàn góc phải BLT16-CT

Bàn góc phải BLT16-CT

1.700.000 ₫
Bàn góc lệch phải BLP16-CH

Bàn góc lệch phải BLP16-CH

2.080.000 ₫
Bàn lệch phải chân trụ BLP14CT-HS3

Bàn lệch phải chân trụ BLP14CT-HS3

3.380.000 ₫
Bàn góc phải BLP14CT-HS1

Bàn góc phải BLP14CT-HS1

4.040.000 ₫
Bàn góc phải BLT14-CT :

Bàn góc phải BLT14-CT :

1.600.000 ₫
Bàn góc lệch BLP14-CH

Bàn góc lệch BLP14-CH

1.850.000 ₫
Bàn lệch phải chân chữ A: BLP14-CA

Bàn lệch phải chân chữ A: BLP14-CA

2.780.000 ₫
Bàn gấp BHL14B

Bàn gấp BHL14B

2.190.000 ₫
Bàn gấp BHL1

Bàn gấp BHL1

2.080.000 ₫
Bàn gấp BHL12B

Bàn gấp BHL12B

2.040.000 ₫
Bàn gấp BHL12

Bàn gấp BHL12

1.930.000 ₫
Bàn gấp mặt tròn 1200x750

Bàn gấp mặt tròn 1200x750

1.710.000 ₫
Bàn gấp mặt gỗ BGA14K

Bàn gấp mặt gỗ BGA14K

1.600.000 ₫
Bàn gấp mặt gỗ BGA14

Bàn gấp mặt gỗ BGA14

1.440.000 ₫
Bàn gấp mặt gỗ BGA12K

Bàn gấp mặt gỗ BGA12K

1.410.000 ₫
Bàn gấp mặt gỗ BGA12

Bàn gấp mặt gỗ BGA12

1.270.000 ₫
Bàn chân trụ BCT18HS3

Bàn chân trụ BCT18HS3

3.260.000 ₫
Bàn chân trụ BCT18-HS2

Bàn chân trụ BCT18-HS2

2.660.000 ₫
Bàn chân trụ BCT18-HS1

Bàn chân trụ BCT18-HS1

3.920.000 ₫
Bàn chân trụ BCT18

Bàn chân trụ BCT18

1.440.000 ₫
Bàn chân trụ BCT16HS3

Bàn chân trụ BCT16HS3

3.050.000 ₫
Bàn chân trụ BCT16-HS2

Bàn chân trụ BCT16-HS2

2.450.000 ₫
Bàn chân trụ BCT16-HS1

Bàn chân trụ BCT16-HS1

3.710.000 ₫
Bàn chân trụ BCT16

Bàn chân trụ BCT16

1.200.000 ₫
Bàn chân trụ BCT14HS3

Bàn chân trụ BCT14HS3

2.950.000 ₫
Bàn chân trụ BCT14-HS2

Bàn chân trụ BCT14-HS2

2.350.000 ₫
Bàn chân trụ BCT14-HS1

Bàn chân trụ BCT14-HS1

3.610.000 ₫
Bàn chân trụ BCT14:

Bàn chân trụ BCT14:

1.070.000 ₫
Bàn chân trụ BCT12

Bàn chân trụ BCT12

920.000 ₫
Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS14-M

Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS14-M

1.710.000 ₫
Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS14-LV

Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS14-LV

2.490.000 ₫
Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS14-LG

Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS14-LG

2.300.000 ₫
Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS12-M

Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS12-M

1.500.000 ₫
Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS12-

Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS12-

2.170.000 ₫
Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS12-LG

Bàn chân sắt mặt bàn Melamine BCS12-LG

2.020.000 ₫
Bàn đơn mặt chữ nhật BCO18B

Bàn đơn mặt chữ nhật BCO18B

1.850.000 ₫
Bàn đơn mặt chữ nhật BCO16H5

Bàn đơn mặt chữ nhật BCO16H5

2.940.000 ₫
Cụm bàn mặt chữ nhật 4 chỗ BCO16-4

Cụm bàn mặt chữ nhật 4 chỗ BCO16-4

5.100.000 ₫
Cụm bàn mặt chữ nhật 2 chỗ BCO16-2A

Cụm bàn mặt chữ nhật 2 chỗ BCO16-2A

3.000.000 ₫
Bàn đơn mặt chữ nhật BCO16

Bàn đơn mặt chữ nhật BCO16

1.680.000 ₫
Bàn đơn mặt chữ nhật BCO14H5

Bàn đơn mặt chữ nhật BCO14H5

2.800.000 ₫
Cụm bàn mặt chữ nhật 4 chỗ BCO14-4

Cụm bàn mặt chữ nhật 4 chỗ BCO14-4

4.540.000 ₫
Cụm bàn mặt chữ nhật 2 chỗ BCO14-2A

Cụm bàn mặt chữ nhật 2 chỗ BCO14-2A

2.720.000 ₫
Bàn đơn mặt chữ nhật BCO14

Bàn đơn mặt chữ nhật BCO14

1.540.000 ₫
Cụm bàn mặt chữ nhật 4 chỗ BCO12-4

Cụm bàn mặt chữ nhật 4 chỗ BCO12-4

3.820.000 ₫
Cụm bàn mặt chữ nhật 2 chỗ BCO12-2A

Cụm bàn mặt chữ nhật 2 chỗ BCO12-2A

2.440.000 ₫
Cụm bàn đơn BCO12-2

Cụm bàn đơn BCO12-2

2.420.000 ₫
Bàn đơn mặt chữ nhật BCO12

Bàn đơn mặt chữ nhật BCO12

1.400.000 ₫
Cụm bàn chân chữ A: BCA14-2

Cụm bàn chân chữ A: BCA14-2

3.200.000 ₫
Bàn chân chữ A: BCA14

Bàn chân chữ A: BCA14

1.730.000 ₫
Cụm bàn chân chữ A BCA12-2

Cụm bàn chân chữ A BCA12-2

2.890.000 ₫
Bàn chân chữ A : BCA12

Bàn chân chữ A : BCA12

1.580.000 ₫
Khung bàn KBT02

Khung bàn KBT02

Liên hệ
Khung bàn KBE01

Khung bàn KBE01

Liên hệ
Khung bàn kính KB32

Khung bàn kính KB32

Liên hệ
Khung bàn KB20B

Khung bàn KB20B

Liên hệ
Khung bàn KB20A

Khung bàn KB20A

Liên hệ
Bàn ăn inox BT120

Bàn ăn inox BT120

Liên hệ
Bàn ăn inox BT100

Bàn ăn inox BT100

Liên hệ
Bàn ăn chân gấp inox BK712

Bàn ăn chân gấp inox BK712

Liên hệ
Bàn ăn chân gấp inox BK610

Bàn ăn chân gấp inox BK610

Liên hệ
Bàn ăn inox BCN712B

Bàn ăn inox BCN712B

Liên hệ
Bàn ăn inox BCN712

Bàn ăn inox BCN712

Liên hệ
Bàn ăn kính khung thép B48

Bàn ăn kính khung thép B48

Liên hệ
Bàn ăn kính khung thép B47

Bàn ăn kính khung thép B47

Liên hệ
Bàn kính tròn B32

Bàn kính tròn B32

Liên hệ
ĐẲNG CẤP
NỘI THẤT TRỌNG PHÚ
Chuyên cung cấp sản phẩm của Nội thất văn phòng Hòa Phát, Nội thất Xuân Hòa, Nội thất Fami, Nội thất 190 Hải Phòng.
Sản phẩm nội thất bàn ghế làm việc, ghế xoay văn phòng,... chất lượng cao, giá tốt.
Vì niềm tin, sự hài lòng của khách hàng.
Hỗ trợ mua hàng 24/7.
TRỌNG PHÚ
NỘI THẤT CỦA MỌI NHÀ - MỌI CƠ QUAN
Số 380 Nguyễn Văn Linh - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng
0966 729 286 - 0936 695 8236 noithattrongphu@gmail.com
MST: 0202048854 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp

Chuyên Nội thất văn phòng Hòa Phát, Nội thất Xuân Hòa, Nội thất Fami, Nội thất 190 Hải Phòng
 
Giá tốt qua zalo
Copyright © 2024 Nội thất Trọng Phú. All rights reserved