Thứ năm, Ngày 18/07/2024 05:58 AM
TỔNG ĐẠI LÝ NỘI THẤT HÒA PHÁT, NỘI THẤT 190
Số 380 Nguyễn Văn Linh - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng
0966 729 286 - 0936 598 236
0

Tủ sắt

Hiển thị 100 sản phẩm
Hộc sắt di động HS2

Hộc sắt di động HS2

Liên hệ
Hộc sắt di động HS1

Hộc sắt di động HS1

Liên hệ
Hộc sắt di động HS1D

Hộc sắt di động HS1D

Liên hệ
Tủ sắt TST2-NK

Tủ sắt TST2-NK

4.700.000 ₫
Tủ quần áo 2 buồng TST2-KV

Tủ quần áo 2 buồng TST2-KV

3.540.000 ₫
Tủ quần áo TST2-KT

Tủ quần áo TST2-KT

Liên hệ
Tủ áo 1 buồng: TST1-KV

Tủ áo 1 buồng: TST1-KV

2.210.000 ₫
Tủ sắt 4 khoang TSA 4

Tủ sắt 4 khoang TSA 4

7.190.000 ₫
Tủ sắt 2khoang TSA 3

Tủ sắt 2khoang TSA 3

5.620.000 ₫
Tủ sắt 1 buồng TSA 2

Tủ sắt 1 buồng TSA 2

4.030.000 ₫
Tủ sắt 24 khoang TS24

Tủ sắt 24 khoang TS24

6.820.000 ₫
Tủ sắt 2 khoang TS19B

Tủ sắt 2 khoang TS19B

3.100.000 ₫
Tủ sắt TS19

Tủ sắt TS19

3.100.000 ₫
Tủ sắt 6 cánh TS18

Tủ sắt 6 cánh TS18

2.990.000 ₫
Tủ sắt 2 khoang TS17-1

Tủ sắt 2 khoang TS17-1

2.710.000 ₫
Tủ sắt 3 khoang TS17

Tủ sắt 3 khoang TS17

3.820.000 ₫
Tủ sắt 12 khoang TS16+1

Tủ sắt 12 khoang TS16+1

3.480.000 ₫
Tủ sắt TS16

Tủ sắt TS16

2.120.000 ₫
Tủ sắt TS15

Tủ sắt TS15

2.950.000 ₫
Tủ sắt TS14

Tủ sắt TS14

1.630.000 ₫
Tủ sắt TS13+1

Tủ sắt TS13+1

1.880.000 ₫
Tủ sắt TS13

Tủ sắt TS13

1.830.000 ₫
Tủ sắt 6 khoang TS12

Tủ sắt 6 khoang TS12

3.940.000 ₫
Tủ sắt TS11

Tủ sắt TS11

1.710.000 ₫
Tủ sắt locker TS10

Tủ sắt locker TS10

4.670.000 ₫
Tủ sắt TS09

Tủ sắt TS09

3.890.000 ₫
Tủ sắt 20 cánh TS08

Tủ sắt 20 cánh TS08

6.800.000 ₫
Tủ sắt TS07

Tủ sắt TS07

3.050.000 ₫
Tủ locker TS06

Tủ locker TS06

4.070.000 ₫
Tủ TS05-B

Tủ TS05-B

3.290.000 ₫
Tủ sắt TS05

Tủ sắt TS05

3.090.000 ₫
Tủ sắt TS04B

Tủ sắt TS04B

3.340.000 ₫
Tủ sắt TS04

Tủ sắt TS04

3.180.000 ₫
Tủ TS03D

Tủ TS03D

4.830.000 ₫
Tủ TS03C

Tủ TS03C

4.360.000 ₫
Tủ TS03B

Tủ TS03B

3.700.000 ₫
Tủ sắt TS03-3K

Tủ sắt TS03-3K

4.480.000 ₫
Tủ sắt TS03

Tủ sắt TS03

3.150.000 ₫
Tủ sắt TS02

Tủ sắt TS02

3.030.000 ₫
Tủ sắt TS01KT-B

Tủ sắt TS01KT-B

3.290.000 ₫
Tủ sắt cánh trượt TL05

Tủ sắt cánh trượt TL05

3.260.000 ₫
Tủ sắt cánh lùa TL04

Tủ sắt cánh lùa TL04

3.800.000 ₫
Tủ sắt cánh lùa TL03B

Tủ sắt cánh lùa TL03B

3.630.000 ₫
Tủ sắt cánh trượt TL03

Tủ sắt cánh trượt TL03

3.730.000 ₫
Tủ sắt TL02A

Tủ sắt TL02A

2.140.000 ₫
Tủ sắt TL02

Tủ sắt TL02

1.880.000 ₫
Tủ sắt TL01A

Tủ sắt TL01A

2.280.000 ₫
Tủ sắt TL01

Tủ sắt TL01

1.910.000 ₫
Đế tủ cánh trượt ĐTL 01A-02A

Đế tủ cánh trượt ĐTL 01A-02A

281.000 ₫
Đế tủ cánh trượt ĐTL 01-02

Đế tủ cánh trượt ĐTL 01-02

222.000 ₫
Tủ sắt TS01KV

Tủ sắt TS01KV

3.230.000 ₫
Tủ sắt TS01KT

Tủ sắt TS01KT

3.070.000 ₫
Tủ sắt đứng TS01

Tủ sắt đứng TS01

3.160.000 ₫
Tủ sắt TU20B3C4

Tủ sắt TU20B3C4

Liên hệ
Tủ sắt TU20B2C3

Tủ sắt TU20B2C3

Liên hệ
Tủ sắt TU19B3C3

Tủ sắt TU19B3C3

Liên hệ
Tủ sắt TU19B2C2

Tủ sắt TU19B2C2

Liên hệ
Tủ sắt TU18B3C4

Tủ sắt TU18B3C4

Liên hệ
Tủ sắt TU18B2C3

Tủ sắt TU18B2C3

Liên hệ
Tủ sắt TU17B2C3

Tủ sắt TU17B2C3

Liên hệ
Tủ sắt TU17B1C2

Tủ sắt TU17B1C2

Liên hệ
Tủ sắt TU16

Tủ sắt TU16

Liên hệ
Tủ sắt TU15B3C4NK3

Tủ sắt TU15B3C4NK3

Liên hệ
Tủ sắt TU15B3C4

Tủ sắt TU15B3C4

Liên hệ
Tủ sắt TU15B2C3

Tủ sắt TU15B2C3

Liên hệ
Tủ sắt TU15B1C2

Tủ sắt TU15B1C2

Liên hệ
Tủ sắt TU986-5K

Tủ sắt TU986-5K

Liên hệ
Tủ sắt TU986-4K

Tủ sắt TU986-4K

Liên hệ
Tủ sắt TU986-3KR

Tủ sắt TU986-3KR

Liên hệ
Tủ sắt TU986-3K

Tủ sắt TU986-3K

Liên hệ
Tủ sắt TU986

Tủ sắt TU986

Liên hệ
Tủ sắt TU985-4K

Tủ sắt TU985-4K

Liên hệ
Tủ sắt TU985-3K

Tủ sắt TU985-3K

Liên hệ
Tủ sắt TU984-3KR

Tủ sắt TU984-3KR

Liên hệ
Tủ sắt TU984-3K

Tủ sắt TU984-3K

Liên hệ
Tủ sắt TU984-2L

Tủ sắt TU984-2L

Liên hệ
Tủ sắt TU984

Tủ sắt TU984

Liên hệ
Tủ sắt TU983-3K

Tủ sắt TU983-3K

Liên hệ
Tủ sắt TU983-2K

Tủ sắt TU983-2K

Liên hệ
Tủ sắt TU983

Tủ sắt TU983

Liên hệ
Tủ sắt hiện đại TU982-3KD

Tủ sắt hiện đại TU982-3KD

Liên hệ
Tủ sắt TU982-3K

Tủ sắt TU982-3K

Liên hệ
Tủ sắt TU982-2K

Tủ sắt TU982-2K

Liên hệ
Tủ sắt TU982

Tủ sắt TU982

Liên hệ
Tủ sắt hiện đại TU981-3KD

Tủ sắt hiện đại TU981-3KD

Liên hệ
Tủ sắt TU981-3K

Tủ sắt TU981-3K

Liên hệ
Tủ sắt TU981-2K

Tủ sắt TU981-2K

Liên hệ
Tủ sắt TU981

Tủ sắt TU981

Liên hệ
Tủ sắt hiện đại TU88SD

Tủ sắt hiện đại TU88SD

Liên hệ
Tủ sắt TU88S

Tủ sắt TU88S

Liên hệ
Tủ sắt hiện đại TU88GD

Tủ sắt hiện đại TU88GD

Liên hệ
Tủ sắt TU88GCK

Tủ sắt TU88GCK

Liên hệ
Tủ sắt TU88-7DB

Tủ sắt TU88-7DB

Liên hệ
Tủ sắt TU88-7D

Tủ sắt TU88-7D

Liên hệ
Tủ sắt TU88-4D

Tủ sắt TU88-4D

Liên hệ
Tủ sắt TU7F

Tủ sắt TU7F

Liên hệ
Tủ sắt TU4F

Tủ sắt TU4F

Liên hệ
Tủ sắt hiện đại TU3FD

Tủ sắt hiện đại TU3FD

Liên hệ
Tủ sắt TU3F

Tủ sắt TU3F

Liên hệ
Tủ sắt TU2F

Tủ sắt TU2F

Liên hệ
ĐẲNG CẤP
NỘI THẤT TRỌNG PHÚ
Chuyên cung cấp sản phẩm của Nội thất văn phòng Hòa Phát, Nội thất Xuân Hòa, Nội thất Fami, Nội thất 190 Hải Phòng.
Sản phẩm nội thất bàn ghế làm việc, ghế xoay văn phòng,... chất lượng cao, giá tốt.
Vì niềm tin, sự hài lòng của khách hàng.
Hỗ trợ mua hàng 24/7.
TRỌNG PHÚ
NỘI THẤT CỦA MỌI NHÀ - MỌI CƠ QUAN
Số 380 Nguyễn Văn Linh - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng
0966 729 286 - 0936 695 8236 noithattrongphu@gmail.com
MST: 0202048854 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp

Chuyên Nội thất văn phòng Hòa Phát, Nội thất Xuân Hòa, Nội thất Fami, Nội thất 190 Hải Phòng
 
Giá tốt qua zalo
Copyright © 2024 Nội thất Trọng Phú. All rights reserved