Thứ năm, Ngày 18/07/2024 05:46 AM
TỔNG ĐẠI LÝ NỘI THẤT HÒA PHÁT, NỘI THẤT 190
Số 380 Nguyễn Văn Linh - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng
0966 729 286 - 0936 598 236
0

Tủ

Hiển thị 100 sản phẩm
Tủ gỗ TG05

Tủ gỗ TG05

Liên hệ
giá sắt

giá sắt

Liên hệ
Tủ tài liệu DC1350V4

Tủ tài liệu DC1350V4

Liên hệ
Tủ tài liệu DC1350VM4

Tủ tài liệu DC1350VM4

Liên hệ
Tủ tài liệu DC1840VM5

Tủ tài liệu DC1840VM5

Liên hệ
Hộc sắt di động HS2

Hộc sắt di động HS2

Liên hệ
Hộc sắt di động HS1

Hộc sắt di động HS1

Liên hệ
Hộc sắt di động HS1D

Hộc sắt di động HS1D

Liên hệ
Tủ giầy TG07

Tủ giầy TG07

Liên hệ
Tủ giầy TG06-3

Tủ giầy TG06-3

Liên hệ
Tủ giầy TG06-2

Tủ giầy TG06-2

Liên hệ
Tủ giầy TG04

Tủ giầy TG04

Liên hệ
Tủ giầy TG03

Tủ giầy TG03

Liên hệ
Tủ giầy TG02

Tủ giầy TG02

Liên hệ
Tủ giầy TG01

Tủ giầy TG01

Liên hệ
Tủ giầy LS21

Tủ giầy LS21

Liên hệ
Tủ giầy TG307

Tủ giầy TG307

Liên hệ
Tủ giầy TG306

Tủ giầy TG306

Liên hệ
Tủ giầy TG305

Tủ giầy TG305

Liên hệ
Tủ giầy TG304

Tủ giầy TG304

Liên hệ
Tủ giầy TG302

Tủ giầy TG302

Liên hệ
Tủ giầy TG301

Tủ giầy TG301

Liên hệ
Tủ áo TA2B

Tủ áo TA2B

Liên hệ
Tủ áo TA2B2N

Tủ áo TA2B2N

Liên hệ
Tủ áo TA3B2N

Tủ áo TA3B2N

Liên hệ
Tủ áo TA3B3N

Tủ áo TA3B3N

Liên hệ
Tủ gỗ MFC có 6 ngăn cánh kín TG08

Tủ gỗ MFC có 6 ngăn cánh kín TG08

8.000.000 ₫
77

77

Liên hệ
Giá thư viện 5 khoang: GS03G-5

Giá thư viện 5 khoang: GS03G-5

12.210.000 ₫
Giá thư viện 4 khoang: GS03G-4:

Giá thư viện 4 khoang: GS03G-4:

9.960.000 ₫
Giá thư viện 3 khoang GS03G-3

Giá thư viện 3 khoang GS03G-3

7.700.000 ₫
Giá thư viện 2 khoang GS03G-2

Giá thư viện 2 khoang GS03G-2

5.430.000 ₫
Giá thư viện 1 khoang GS03G-1:

Giá thư viện 1 khoang GS03G-1:

3.180.000 ₫
Giá thư viện GS03-5

Giá thư viện GS03-5

12.060.000 ₫
Giá thư viện 4 khoang GS03-4

Giá thư viện 4 khoang GS03-4

9.790.000 ₫
Giá thư viện 3 khoang GS03-3

Giá thư viện 3 khoang GS03-3

7.550.000 ₫
Giá thư viện GS03-2

Giá thư viện GS03-2

5.280.000 ₫
Giá thư viện GS03-1

Giá thư viện GS03-1

3.040.000 ₫
Giá sách đôi 2 khoang, 5 tầng khung GS02-2:

Giá sách đôi 2 khoang, 5 tầng khung GS02-2:

3.600.000 ₫
Giá sách đơn 1 khoang, 5 tầng GS02-1

Giá sách đơn 1 khoang, 5 tầng GS02-1

1.950.000 ₫
Giá sách đôi 2 khoang, 5 tầng GS01-2

Giá sách đôi 2 khoang, 5 tầng GS01-2

4.200.000 ₫
Giá sắt đơn 1 khoang 5 tầng GS01-1

Giá sắt đơn 1 khoang 5 tầng GS01-1

2.220.000 ₫
Tủ giầy 20 khoang, cánh kính TJ-20K

Tủ giầy 20 khoang, cánh kính TJ-20K

Liên hệ
Tủ giầy 20 khoang TJ-20G

Tủ giầy 20 khoang TJ-20G

Liên hệ
Tủ giầy 20 khoang không cánh TJ-20

Tủ giầy 20 khoang không cánh TJ-20

Liên hệ
Tủ giầy 16 khoang cánh kính TJ-16K

Tủ giầy 16 khoang cánh kính TJ-16K

Liên hệ
Tủ giầy 16 khoang, cánh gỗ TJ-16G

Tủ giầy 16 khoang, cánh gỗ TJ-16G

Liên hệ
Tủ giầy 16 khoang không cánh TJ-16

Tủ giầy 16 khoang không cánh TJ-16

Liên hệ
Tủ sắt TST2-NK

Tủ sắt TST2-NK

4.700.000 ₫
Tủ quần áo 2 buồng TST2-KV

Tủ quần áo 2 buồng TST2-KV

3.540.000 ₫
Tủ quần áo TST2-KT

Tủ quần áo TST2-KT

Liên hệ
Tủ áo 1 buồng: TST1-KV

Tủ áo 1 buồng: TST1-KV

2.210.000 ₫
Tủ sắt 4 khoang TSA 4

Tủ sắt 4 khoang TSA 4

7.190.000 ₫
Tủ sắt 2khoang TSA 3

Tủ sắt 2khoang TSA 3

5.620.000 ₫
Tủ sắt 1 buồng TSA 2

Tủ sắt 1 buồng TSA 2

4.030.000 ₫
Tủ sắt 24 khoang TS24

Tủ sắt 24 khoang TS24

6.820.000 ₫
Tủ sắt 2 khoang TS19B

Tủ sắt 2 khoang TS19B

3.100.000 ₫
Tủ sắt TS19

Tủ sắt TS19

3.100.000 ₫
Tủ sắt 6 cánh TS18

Tủ sắt 6 cánh TS18

2.990.000 ₫
Tủ sắt 2 khoang TS17-1

Tủ sắt 2 khoang TS17-1

2.710.000 ₫
Tủ sắt 3 khoang TS17

Tủ sắt 3 khoang TS17

3.820.000 ₫
Tủ sắt 12 khoang TS16+1

Tủ sắt 12 khoang TS16+1

3.480.000 ₫
Tủ sắt TS16

Tủ sắt TS16

2.120.000 ₫
Tủ sắt TS15

Tủ sắt TS15

2.950.000 ₫
Tủ sắt TS14

Tủ sắt TS14

1.630.000 ₫
Tủ sắt TS13+1

Tủ sắt TS13+1

1.880.000 ₫
Tủ sắt TS13

Tủ sắt TS13

1.830.000 ₫
Tủ sắt 6 khoang TS12

Tủ sắt 6 khoang TS12

3.940.000 ₫
Tủ sắt TS11

Tủ sắt TS11

1.710.000 ₫
Tủ sắt locker TS10

Tủ sắt locker TS10

4.670.000 ₫
Tủ sắt TS09

Tủ sắt TS09

3.890.000 ₫
Tủ sắt 20 cánh TS08

Tủ sắt 20 cánh TS08

6.800.000 ₫
Tủ sắt TS07

Tủ sắt TS07

3.050.000 ₫
Tủ locker TS06

Tủ locker TS06

4.070.000 ₫
Tủ TS05-B

Tủ TS05-B

3.290.000 ₫
Tủ sắt TS05

Tủ sắt TS05

3.090.000 ₫
Tủ sắt TS04B

Tủ sắt TS04B

3.340.000 ₫
Tủ sắt TS04

Tủ sắt TS04

3.180.000 ₫
Tủ TS03D

Tủ TS03D

4.830.000 ₫
Tủ TS03C

Tủ TS03C

4.360.000 ₫
Tủ TS03B

Tủ TS03B

3.700.000 ₫
Tủ sắt TS03-3K

Tủ sắt TS03-3K

4.480.000 ₫
Tủ sắt TS03

Tủ sắt TS03

3.150.000 ₫
Tủ sắt TS02

Tủ sắt TS02

3.030.000 ₫
Tủ sắt TS01KT-B

Tủ sắt TS01KT-B

3.290.000 ₫
Tủ phụ TPVM3

Tủ phụ TPVM3

Liên hệ
Tủ phụ TPVM2

Tủ phụ TPVM2

Liên hệ
Tủ phụ TPVM1

Tủ phụ TPVM1

Liên hệ
Tủ phụ TPV3

Tủ phụ TPV3

Liên hệ
Tủ phụ TPV2

Tủ phụ TPV2

Liên hệ
Tủ phụ TPV1

Tủ phụ TPV1

Liên hệ
Tủ phụ TP06H2

Tủ phụ TP06H2

Liên hệ
Tủ phụ TP06H1

Tủ phụ TP06H1

Liên hệ
Tủ phụ TP05

Tủ phụ TP05

Liên hệ
Tủ phụ TP04

Tủ phụ TP04

Liên hệ
Tủ phụ TP02

Tủ phụ TP02

Liên hệ
Tủ phụ TP01

Tủ phụ TP01

Liên hệ
Tủ sắt cánh trượt TL05

Tủ sắt cánh trượt TL05

3.260.000 ₫
Tủ sắt cánh lùa TL04

Tủ sắt cánh lùa TL04

3.800.000 ₫
Tủ sắt cánh lùa TL03B

Tủ sắt cánh lùa TL03B

3.630.000 ₫
ĐẲNG CẤP
NỘI THẤT TRỌNG PHÚ
Chuyên cung cấp sản phẩm của Nội thất văn phòng Hòa Phát, Nội thất Xuân Hòa, Nội thất Fami, Nội thất 190 Hải Phòng.
Sản phẩm nội thất bàn ghế làm việc, ghế xoay văn phòng,... chất lượng cao, giá tốt.
Vì niềm tin, sự hài lòng của khách hàng.
Hỗ trợ mua hàng 24/7.
TRỌNG PHÚ
NỘI THẤT CỦA MỌI NHÀ - MỌI CƠ QUAN
Số 380 Nguyễn Văn Linh - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng
0966 729 286 - 0936 695 8236 noithattrongphu@gmail.com
MST: 0202048854 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp

Chuyên Nội thất văn phòng Hòa Phát, Nội thất Xuân Hòa, Nội thất Fami, Nội thất 190 Hải Phòng
 
Giá tốt qua zalo
Copyright © 2024 Nội thất Trọng Phú. All rights reserved